Support service
×

Dữ liệu cá nhân nào của Nhà đầu tư được hiển thị cho nhà giao dịch PAMM?

Số tài khoản, điện thoại và email được chỉ định khi đăng ký bởi nhà đầu tư PAMM với hệ thống PAMM sẽ hiển thị đối với nhà giao dịch PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""